Soutěž

Rozdělení sborů podle věkových kategorií

 1. sbory dětské do 16 let (děti narozené v roce 2002 a mladší, 10 % členů sboru může tuto hranici převyšovat, maximální věk je však 18 let). Musí být ale dodržen stejnorodý charakter sboru (např. SSA).
 2. sbory dospělé (bez věkového omezení)

 

Rozdělení dospělých sborů podle počtu zpěváků

 1. vokální skupiny (do 8 zpěváků, přičemž každý hlas je obsazen pouze jedním, max. dvěma zpěváky)
 2. pěvecké sbory (ostatní větší pěvecká uskupení)

Porota si vyhrazuje právo na dodatečné přeřazení sboru/vokální skupiny do kategorie, která více odpovídá zvolenému soutěžnímu repertoáru.

Soutěže se mohou zúčastnit i hlasoví a sboroví profesionálové s vědomím toho, že za svůj výkon od nás stejně žádný plat nedostanou  :-) 

Počítáme předběžně s účastí cca 15 sborů.

 

Soutěžní program sboru

 • Celkový čas soutěžního programu nesmí překročit 12 minut.
 • Soutěžní skladby by měly být z oblasti nonartificiální hudby. Alespoň jedna skladba musí být provedena a capella.
 • K dispozici nejsou mikrofony ani jiné ozvučení. Vzhledem k akustice sálu to ani nelze doporučit.

Věříme, že sbory, které již na Jirkovském Písňovaru vystupovaly, si pro letošek připraví z větší části nový repertoár. Těšíme se.

 

Hodnocení

Výkony sborů budou hodnoceny odbornou porotou složenou z uznávaných odborníků na sborový zpěv a populární hudbu*. Podle získaného bodového ohodnocení bude sbor zařazen do těchto pásem:

 • zlaté pásmo (25–30 bodů)
 • stříbrné pásmo (20–24,99 bodů)
 • bronzové pásmo (15–19,99 bodů)

* Odborná porota:

 • MgA. Michal Hájek,
 • Mgr. Sylva Sasková,
 • Veronika Vítová,
 • Nancy Gibson (Německo)

 

Titul „Vítěz kategorie“ může získat pouze sborové uskupení, které se umístí ve zlatém pásmu.

 

Soutěž o Grand Prix JP

(sobota od 19 hodin – Rytířský sál Červeného Hrádku)

Do soutěže o G. P. Jirkovského Písňovaru nominuje porota vítěze katogorií 1., 2. A a 2. B a jejich počet doplní do celkového čísla 5 nejvýše bodovanými zlatými sbory ze soutěže v kategoriích. Každý z nominovaných sborů provede 2 soutěžní skladby (minimálně jedna a capella), z nichž alespoň jedna nezazněla v soutěžním programu v kategorii. Pořadí vystoupení v soutěži o G. P. si zástupci sborů veřejně losují. Předchozí výsledky soutěže v kategoriích zůstávají zapomenuty a začíná zcela nová soutěž, kterou hodnotí porota v tajném hlasování.

Vítěz večerní Grand Prix získává pohár „JIRKOVSKÉHO RYTÍŘE 2018“.