Obecné informace

Jirkovský Písňovar

  • umožňuje vzájemné setkání duchem mladých lidí se vztahem k dobré hudbě
  • se koná každoročně první říjnový víkend na zámku Červený Hrádek u Jirkova
  • nabízí workshopy a semináře pod vedením významných hudebních osobností

Soutěžící sbory

  • získají pamětní list
  • budou mít možnost pohovořit s odbornou porotou, která jim slovně zhodnotí jejich vystoupení a poradí…
  • tři sbory, které porota a organizátoři během festivalu vyberou, budou moci na následujícím ročníku Písňovaru vystoupit na Zahajovacím koncertu na Červeném Hrádku
  • mají možnost vystoupit na atraktivních koncertech v regionu
  • mají na festivalu řadu příležitostí k vzájemnému poznávání a navázání kontaktů

 

Partneři festivalu Doporučujeme Informace pro média Kontakty